Speakers

Xavier Bresson City U of Hong Kong
Jian-Feng Cai U of Iowa
Falai Chen UST
Jiansong Deng UST
Bin Dong U of Arizona
Bjorn Engquist U of Texas
Hao Gao Emory
David Gu Stony Brook U
Hui Ji National U of Singapore
Myungjoo Kang Seoul National U
Chiu-Yen Kao Ohio State
Ronjie Lai U of Southern California
Shingyu Tim Leung HKUST
Ronald Lui CUHK
Chohong Min Ewha Woman’s U
Michael Ng Hong Kong Baptist U
Jian-Liang Qian Michigan State U
Lixin Shen Syracuse
Chi-Wang Shu Brown
Xue-Cheng Tai U of Bergen
Richard Tsai UT Austin
Yanfei Wang CAS
Yuesheng Xu Syracuse
Wotao Yin Rice
Andy Yip National U of Singapore
Xiaoqun Zhang Shanghai Jiaotong U
Hongkai Zhao UC Irvine
 

Copyright © 2010 Department of Mathematical Sciences All Rights Reserved.