Participants

Xavier Bresson City U of Hong Kong
Jian-Feng Cai U of Iowa
Tony F Chan HKUST
Falai Chen UST
Shiu Yuen Cheng HKUST
I-Liang Chern Chiao Tung U
Jiansong Deng UST
Bin Dong U of Arizona
Bjorn Engquist U of Texas
Hao Gao Emory
David Gu Stony Brook U
Zhongyi Huang Tsinghua
Hui Ji National U of Singapore
Myungjoo Kang Seoul National U
Chiu-Yen Kao Ohio State
Ronjie Lai U of Southern California
Shingyu Tim Leung HKUST
Ronald Lui CUHK
Chohong Min Ewha Woman’s U
Michael Ng Hong Kong Baptist U
Jian-Liang Qian Michigan State U
Lixin Shen Syracuse
Zuowei Shen National U of Singapore
Chi-Wang Shu Brown
Jian Sun Tsinghua
Xue-Cheng Tai U of Bergen
Richard Tsai UT Austin
Yanfei Wang CAS
Yuesheng Xu Syracuse
Ying Yang Tsinghua
Shing-Tung Yau Harvard
Wotao Yin Rice
Andy Yip National U of Singapore
Xiaoqun Zhang Shanghai Jiaotong
Hongkai Zhao UC Irvine
 

Copyright © 2010 Department of Mathematical Sciences All Rights Reserved.