45 Minutes

Algebra, Algebraic Geometry and Number Theory

NameUniversity
A: Algebra
Kang, Ming-Chang
康明昌
National Taiwan Univ
Deng, Bang-Ming
邓邦明
Beijing Normal Univ
Tan, Shao-Bin
谭绍滨
Xiamen University
Su, Yu-Cai
苏育才
University of Science and Technology of China
B: Lie Theory
He, Xu-Hua
何旭华
HKUST
Zhu, Cheng-Bo
朱程波
National Singapore University
Zhang, Rui-Bin
张瑞斌
University of Sydney NSW
C: Number Theory
Chang, Chieh-Yu
张介玉
NCTS
Qin, Hou-Rong
秦厚荣
Nanjing University
Yang, Yi-Fan
杨一帆
National Chiao Tung University
Fu, Lei
扶磊
Nankai University
Zhu, Hui-June
朱辉
SUNY at Buffalo
Liu,Tong
刘通
Purdue University
Nien, Chufeng
粘凤珠
NCKU
Ho, Wei
何玮
Columbia University
D: Automorphic forms
Li, Xiao-QingSUNY at Buffalo
Wang, Song
王崧
Morningside, CAS
Sun, Bin-Yong
孙斌勇
AMSS, CAS
Gan, Wee Teck
颜维德
UC San Diego
E: Arithmetic Geometry
Chen, Hua-Yi
陈华一
Ecole Polytechnique
Lan, Kai-Wen
蓝凯文
Princeton University
Yu, Chia-Fu
余家富
Academia Sinica, Taipei
Hsia, Liang-Chung
夏良忠
Central University
Chai, Ching-LI
翟敬立
University of Pennsylvania
Zheng, Weizhe
郑维喆
Columbia University
Tong, Ji-Long
童纪龙
Paris-Sud 11
F: Algebraic Geometry
Chi, Chen-Yu
齐震宇
Harvard University
Lin, Hui-Wen
林惠雯
Taiwan University
Wang, Xiao-Wei
王晓玮
CUHK
Zuo, Kang
左康
Johannes Gutenberg-University Mainz
Fu, Bao-Hua
付保华
AMSS, CAS
Tseng, Hsian-hua
曾祥华
The Ohio State University
Tzeng, Yu-Jong Stanford University
Xu,Hao
徐浩
Harvard University
Zhou, Jian
周坚
Tsinghua University
Zhang, Yi
张毅
Fudan University
Li, Wei-Ping
李伟平
Hong Kong University of Science and Technology
Chang, Huai-Liangg
张怀良
Hong Kong University of Science and Technology
Chen,Da-Wei
陈大卫
University of Illinois at Chicago
G: Symplectic Geometry and Mirror Symmetry
Chan, Kwokwai
陈国威
Harvard University
Liu, Chiu-Chu
刘秋菊
Columbia University
Lu, Jiang-Hua
路江华
The Univ of Hong Kong
H: Several Complex Variables (including Complex geometry and CR geometry and singularity)
Yin, Wan-Ke
尹万科
Wuhan University
Yau, Stephen
丘成栋
University of Illinois at Chicago
Chang, Der-Chen
张德建
Georgetown University
Wang, Wei
王伟
Zhejiang University
Zhou, Xiang-Yu
周向宇
AMSS, CAS
Wong, Bun
王彬
University of California, Riverside;
sub Lu
Lu, StevenUniversity of Quebec at Montreal
I: Dynamical System (including complex dynamical system)
Chen, Kuo-Chang
陈国璋
National Tsinghua Universizy, Taipei
Hsu, Sze-Bi
許世壁
National Tsinghua University, Taipei
Long, Yi-Ming
龙以明
Nankai University
Liu, Pei-Dong
刘培东
Peking University
Shen, Wei-Xiao
沈维孝
National University of Singapore
Yuan, Xiao-Ping
袁小平
Fudan University
Cui, Gui-Zhen
崔贵珍
AMSS, Beijing
Zhang, Guang-Yuan
张广远
Tsinghua University
Yin, Yong-Chen
尹永成
Fudan University
Qiao, Jian-Yong
乔建永
China University of Mining and Technology
J: Discrete Groups
Ji, Li-Zhen
季理真
University of Michigan
Lu, Zhi
吕志
Fudan University
Tan, Ser-Peow
陈史标
National University of Singapore
Xie, Xiang-Dong
谢向东
Georgia Southern University
K: Cryptography
Gao, Shu-Hong
高绪洪
Clemson University
Cheng, Qi
程岐
University of Oklahoma
L: Mathematical Logic and Theoretical Computer Science
Feng, Qi
冯琦
AMSS, CAS
Gao, SuUniversity of North Texas
Cai, Jin-Yi
蔡进一
University of Wisconsin - Madison
M: Combinatorial
Chang, Gerard-Jennhwa
张镇华
National Taiwan University
Lin, Yong
林勇
Renmin University, Beijing
Zhu, Xu-Ding
朱绪鼎
National Sun Yat-sen University
Thomas Lam
林勋友
University of Michigan
N: Topology
Duan, Hai-Bao
段海豹
AMSS, Beijing
Li, Tian-Jun
李天军
University of Minnesota
Wu, Jie
吴杰
National University of Singapore
Fang,Fu-Quan
方复全
Capital Normal Univ.
O: Mathematical Physics
Yin, Jun
尹骏
Harvard University
Huang, Lan-Hsuan
黄篮萱
Columbia University
Tseng, Li-ShengHarvard University
Zhang, You-Jin
张友金
Tsinghua University
P: Geometric Analysis
Li ,Yan-Yan
李岩岩
Rutgers University
Cao, Huai-Dong
曹怀东
Lehigh University
Chen, Bing-Long
陈兵龙
Sun Yat- Sen University
Chau, AlbertBritish Columbia
Song, Jian
宋剑
Rutgers University
Wu, Da-Min
吴大旻
Ohio State University
Jian, Huai-Yu
简怀玉
Tsinghua University
Ma, Xi-Nan
麻希南
University of Science and Technology of China
Wang , Xu-Jia
汪徐家
Australian National University
Wang, Jia-Ping
王嘉平
University of Minnesota
Xiao,Jie
肖杰
Memorial University of Newfoundland
Lin,Chang-Shou
林长寿
National Taiwan University
Q: Functional Analysis and Fractal
Zou, Wen-Ming
邹文明
Tsinghua University
Hu, Jia-Xin
胡家信
Tsinghua University
Li, Xiang-Dong
李向东
AMSS, CAS
Yan, Li-Xin
颜立新
Sun Yat-Sen University
R: Partial Differential Equations
Zhang,Ping
张平
AMSS, Beijing
Zhou, Yong
周勇
Zhejiang Normal
Miao, Chang-Xing
苗长兴
The Institude Of Applied Physics and Computational Physics
Liu, Zhao-Li
刘兆理
Capital Normal University
Yin, Hui-Cheng
尹会成
Nanjing University
Liu, Jian-Guo
刘建国
Duke University
Luo, Tao
罗涛
Georgetown University
Zhang, Xiao-Yi
张晓轶
University of Iowa
Wang, Chun-Peng
王春朋
Jilin University
Yang, Tong
杨彤
City University of Hong Kong
Zhao,Hui-Jiang
赵会江
Wuhan University
Huang, Feimin
黄飞敏
AMSS, CAS
Yong, Wen-An
雍稳安
Tsinghua University
Ji, Min
吉敏
AMSS, CAS
Tsai, Tai-Peng
蔡岱朋
UBC, Canada
S: Bio Math
Lei, Jin-Zhi
雷锦志
Tsinghua University
Nie, Qing
聂青
UC Irvine
Lou, Yuan
楼元
Ohio State University
Zhou, Tian-Shou
周天寿
Sun Yat- Sen University
T: Imaging Process
Cheng, Li-Tien
郑力田
UC San Diego
Cheng, Jin
程晋
Fudan University
Lui, Lok-Ming
雷乐铭
Harvard, UCLA
Dai, Dao-Qing
戴道清
Sun Yat-Sen University
Gu, Xian-Feng
顾险峰
Stony Brook University
Yin, Wo-TaoRice University
Luo,Feng
罗锋
Rutgers University
Qin,Hong
秦洪
Stony Brook Univ.
U: Control Theory
Cao, Xi-Ren
曹希仁
The Hong Kong University of Science and Technology
Yao, Peng-Fei
姚鹏飞
AMSS, CAS
Yin, Gang George
殷刚
Wayne State University
Wang, Yuan
王沅
Florida Atlantic University
Zhang, Bing-Yu
张秉钰
University of Wisconsin-Madison
V: Statistics
Samuel Kou
寇星昌
Harvard University
Yao, Qi-Wei
姚奇伟
London School of Economics
Zhang, He-Ping
张和平
Yale University
Lin, Zheng-Yan
林正炎
Zhejiang University
Yu, BinUC Berkeley
Chen, Jia-Hua
陈嘉桦
UBC
Yu, Dan
于丹
AMSS, CAS
Zhao, Hong-Yu
赵宏宇
Yale University
He, Xu-Ming
何旭铭
University of Illinois
Kuk,Yung Cheung
葛勇祥
National University of Singapore
Chan, Ngai-Hang
陈毅恒
CUHK
Shao, Qi-Man
邵启满
HKSTU
Liu, Jun
刘军
Harvard University
Regina Y. LiuRutgers, the State University of New Jersey
Yu,Bin
郁彬
UC Berkeley
Wang,Feng-Yu
王凤雨
Beijing Normal University
Chen, Zhen-Qing
陈振庆
University of Washington
W: Differential Geometry
Zheng, Fang-Yang
郑方阳
Ohio State University
Xu, Hong-Wei
许洪伟
Zhejiang University
Li, Hai-Zhong
李海中
Tsinghua University
Rong, Xiao-Chun
戎小春
Rutgers University
Zhang, Gao-Yong
张高勇
Polytech Institute of NYU
Wang, Ren-Hong
王仁宏
Dalian University of Technology
Dai, Xian-Zhe
戴先哲
UC, Santa Barbara
X: Numerical Analysis
Guo, Ben-Yu
郭本瑜
Shanghai Normal University
Lai, Ming-Chih
賴明治
National Chiao Tung University
Zheng, Chun-Xiong
郑春雄
Tsinghua University Beijing
Zhang, Qiang
张强
Nanjing University
Zhang, Zhi-Min
张智民
Wayne State University
Chan RaymondCUHK
Lin, Wen-Wei
林文伟
National Chiao Tung University
Qiu, Jian-Xian
邱建贤
Nanjing University
Ying, Le-Xing
应乐兴
UT Austin
Huang, Zhong-Yi
黄忠亿
Tsinghua University
Hou, Yi-Zhao Thomas
侯一钊
California Institute of Technology
Li, Ruo
李若
Peking University
Shen, Jie
沈杰
Purdue University
Jin, Shi
金石
University of Wisconsin
Zou, Jun
邹军
CUHK
Cheng, Juan
成娟
Beijing Applied Physics and Computational Math Institute
Shu, Chi-Wang
舒其望
Brown University
Bao, Weii-Zhu
包维柱
National University of Singapore
Y: Optimization
Zhang, Shu-Zhong
张树中
CUHK
Sun, Wen-Yu
孙文瑜
Nanjing Normal University